Hotels Xiaoshan - Hotel stats


Hotel Chains in Xiaoshan:


#Hotel chainHotel countNr. roomsAverage room count in hotelAverage user rating of hotels in this chain
(Worldwide / China / Xiaoshan)
Hotels
1Elan2176880.00 / 0.00 / 0.00Elan Hangzhou Binkang Road, Elan Hangzhou Xiaoshan Xinbei Road
2Hanting Inns & Hotels2171860.18 / 0.18 / 0.00Hanting Express Hangzhou Xiaoshan Shi Xin Road, Hanting Express Hangzhou Xiaoshan Zhanqian Road
 Non-chain Hotels56141236.14 / 5.82 / 3.08Hangzhou Nade 51 Fashion Hotel, Hangzhou South China Harbor View Hotel, Hanting Express Hangzhou Xiaoshan Jincheng Road, Hanting Express Hangzhou Xiaoshan Tong Hui Road, San Ai Hotel
 Total99611076.13 / 5.03 / 1.71 


Hotel Chains in Xiaoshan - by hotel countHotel Chains in Xiaoshan - only hotels in a chain - by hotel countHotel Chains in Xiaoshan - only hotels in a chain - by room count

Summary: in Xiaoshan there are 2 hotel chains. The biggest chains are: Hanting Inns & Hotels with 2 hotels, Elan with 2 hotels and on the other hand the smallest hotel chains in Xiaoshan are Hanting Inns & Hotels with 2 hotels, Elan with 2 hotels and .

User Ratings vs Prices of some Hotels in Xiaoshan:

User Ratings of Hotels in Xiaoshan:Hotel types in Xiaoshan:


Hotel typeHotel count
Hotel9
Hotel types in Xiaoshan

Hotel room types in Xiaoshan:


Room typeNr. rooms
Suite5
Twin10
Double11
Hotel room types in Xiaoshan